top of page
Search
  • Writer's pictureNilesh Patil

राष्ट्रसंत श्री. संत गाडगे महाराज यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन.

देव माणूस आणि संत माणूस होऊन जगण्यापेक्षा माणूस म्हणूनच मानवतेची आयुष्यभर सेवा करण्यात धन्यता मानणारे राष्ट्रसंत श्री. संत गाडगे महाराज यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन..17 views0 comments

Comentarios


bottom of page