Search
  • Nilesh Patil

पालकमंत्री ना. सतेज (बंटी) पाटील साहेब यांच्या संकल्पनेतील 'खिळेमुक्त झाडांचं कोल्हापूर' मोहिमेला...

पालकमंत्री ना. सतेज (बंटी) पाटील साहेब यांच्या संकल्पनेतील 'खिळेमुक्त झाडांचं कोल्हापूर' मोहिमेला आज सकाळी संपूर्ण कोल्हापूरमध्ये सुरवात झाली.0 views0 comments