top of page
Search
  • Writer's pictureNilesh Patil

नगरसेविका सौ.वहिदा सौदागर यांच्या प्रभाक क्र. ६२ मधील ड्रेनेज लाइनचे उद्घाटन करण्यात आले.

नगरसेविका सौ.वहिदा सौदागर यांच्या प्रभाक क्र. ६२ मधील ड्रेनेज लाइनचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेंळी, शाम चंदवाणी, सत्याजी मासेकर, राजेश व्हटकर , फिरोझ सौदागर, आसिफ मुजावर, गडकरी चाचा, मंजूर बागवान, हेब्बाळ चाचा, जावेद मोमीन,जावेद सय्यद, लाटकर भाभी, सादत पठाण तसेच भागातील महिला व नागरिक उपस्थित होते.

- आमदार ऋतुराज पाटील


6 views0 comments
bottom of page