top of page
Search
  • Writer's pictureNilesh Patil

टेंबलाईवाडी व विक्रमनगर परिसरात पदयात्रेला नागरिकांचा हा प्रचंड प्रतिसाद


आज टेंबलाईवाडी व विक्रमनगर परिसरात पदयात्रेला नागरिकांचा हा प्रचंड प्रतिसाद माझ्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्याला ऊर्जा देणारा आहे.


आज या पदयात्रेला मिळालेला हा उस्त्फुर्त प्रतिसाद म्हणजे कोल्हापूर दक्षिणमधील परिवर्तनाची नांदी आहे.


- ऋतुराज पाटील

4 views0 comments

Comments


bottom of page