Search
  • Nilesh Patil

टेंबलाईवाडी व विक्रमनगर परिसरात पदयात्रेला नागरिकांचा हा प्रचंड प्रतिसाद


आज टेंबलाईवाडी व विक्रमनगर परिसरात पदयात्रेला नागरिकांचा हा प्रचंड प्रतिसाद माझ्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्याला ऊर्जा देणारा आहे.


आज या पदयात्रेला मिळालेला हा उस्त्फुर्त प्रतिसाद म्हणजे कोल्हापूर दक्षिणमधील परिवर्तनाची नांदी आहे.


- ऋतुराज पाटील

0 views0 comments

START CHANGING

चला उठा ... महाराष्ट्र घडवूया 

2126 E, “Ajinkyatara”, Tarabai Park, Kolhapur, 

State - Maharashtra,

Country - India.

Pincode - 416003.

ruturaj@dypgroup.org

97644 95999