Search
  • Nilesh Patil

जगातील वारसा सप्ताह निमित्त Ekarikthin तर्फे कोल्हापुरातील विविध मान्यवरांसोबत जिल्हयातील पर्यटन....

Updated: Nov 25, 2020

जगातील वारसा सप्ताह निमित्त Ekarikthin तर्फे कोल्हापुरातील विविध मान्यवरांसोबत जिल्हयातील पर्यटन व कोल्हापुरी वारसा या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात सहभाग घेतला. यावेळी, कोल्हापुरातील लहान-मोठ्या हेरिटेज साईट विकसित करण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार करून कोल्हापुरातील पर्यटन कसे वाढवता येईल व कोल्हापुरातील सांस्कृतिक वारसा जगभर आपण कसा पोहचू शकतो याबाबत माझे मुद्दे मांडले.

- आ. ऋतुराज पाटील
0 views0 comments

START CHANGING

चला उठा ... महाराष्ट्र घडवूया 

2126 E, “Ajinkyatara”, Tarabai Park, Kolhapur, 

State - Maharashtra,

Country - India.

Pincode - 416003.

ruturaj@dypgroup.org

97644 95999