Search
  • Nilesh Patil

चुये आणि कावणे गावामधील प्रतिसाद पाहता ही प्रचाराची पदयात्रा नसून विजयाची पदयात्र आहे असेच वाटत होते
1 view0 comments

START CHANGING

चला उठा ... महाराष्ट्र घडवूया 

2126 E, “Ajinkyatara”, Tarabai Park, Kolhapur, 

State - Maharashtra,

Country - India.

Pincode - 416003.

ruturaj@dypgroup.org

97644 95999