Search

कोल्हापूर जिल्हा एन.एस.यु.आय व युवक काँग्रेस यांच्यावतीने आयोजित ऑनलाईन चित्रकला स्पर्धा

📣 कोल्हापूर जिल्हा एन.एस.यु.आय व युवक काँग्रेस यांच्यावतीने आयोजित 📣

🎨 ऑनलाईन चित्रकला स्पर्धा 🎨

स्पर्धेचा विषय: 'काळजी घेऊया, कोरोनाला पळवून लावूया'



1 view0 comments