top of page
Search
  • Writer's pictureNilesh Patil

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या सूचनेप्रमाणे आज संपूर्ण देशभर पोलिओ अभियानाची सुरवात करण्यात आली आहे...

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या सूचनेप्रमाणे आज संपूर्ण देशभर पोलिओ अभियानाची सुरवात करण्यात आली आहे. ० ते ५ वयोगातील बाळांना पोलिओचे डोस अवश्य द्या. #PulsePolioProgramme

आज कसबा बावडा येथील अभियानाची सुरवात माझ्या हस्ते करण्यात आली. याच केंद्रावर माझा मुलगा 'अर्जुन' याला सुद्धा पोलिओचे डोस दिले. आपणही आपल्या बाळाला न विसरता पोलिओ डोस द्या व पोलिओपासून दूर ठेवा.1 view0 comments
bottom of page