top of page
Search
  • Writer's pictureNilesh Patil

कोजागिरी पौर्णिमा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा

मंद चंद्राच्या प्रकाशात उजळून जाऊदे दाही दिशा गोडवा मिसळू दे प्रत्येक नात्यात हीच सदिच्छा अन् मनीषा

कोजागिरी पौर्णिमा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा5 views0 comments

Comments


bottom of page