Search

करवीर संस्थान अधिपती श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांना जन्मदिनी मनस्वी शुभेच्छा!

करवीर संस्थान अधिपती श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांना जन्मदिनी मनस्वी शुभेच्छा! आपणास आरोग्यदायी आयुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना..!

4 views0 comments