top of page
Search

करवीर संस्थान अधिपती श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांना जन्मदिनी मनस्वी शुभेच्छा!

करवीर संस्थान अधिपती श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांना जन्मदिनी मनस्वी शुभेच्छा! आपणास आरोग्यदायी आयुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना..!

15 views0 comments
bottom of page