top of page
Search

आम्हा भावंडांची लाडकी बहीण 'देवश्री'ला जन्मदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

Updated: Jun 22, 2021

पालकमंत्री ना.सतेज (बंटी) डी. पाटीलजी यांची कन्या व आम्हा भावंडांची लाडकी बहीण 'देवश्री'ला जन्मदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा! तुझ्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा!

10 views0 comments
bottom of page