Search
  • Nilesh Patil

आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

महाराष्ट्राची यशो गाथा,

महाराष्ट्राची शौर्य कथा,

पवित्र माती लावू कपाळी,

धरणी मातेच्या चरणी माथा.

।। महाराष्ट्रदिन चिरायु होवो ।।0 views0 comments