Search

आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघातील पर्यटन वाढीसाठी राज्याचे पर्यटन........

आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघातील पर्यटन वाढीसाठी राज्याचे पर्यटन मंत्री ना. आदित्य ठाकरेजी यांची मुंबई येथे भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

0 views0 comments