top of page
Search
  • Writer's pictureNilesh Patil

आग्रहाचे निमंत्रण - सतेज कृषी - २०१९

शेती व पशुपालन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उत्पन्न वाढीचे उपाय जाणण्यासाठी निश्चित भेट द्या,


सतेज कृषी प्रदर्शनास..!


प्रदर्शनाची वैशिष्ठे-


१) तांदूळ महोत्सव (शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री)

२) २०० पेक्षा अधिक कृषी कंपन्यांच्या सहभाग

३) २०० पेक्षा अधिक पालन तज्ञांचे तबेले

४) २०० पेक्षा अधिक पशु पक्ष्यांचे प्रदर्शन

५) शेती व पशु पालन तज्ञांचे मार्गदर्शक चर्चासत्रे

६) फळा- फुलांचे प्रदर्शन व विक्री.

७) शेतकऱ्यांसाठी 'गटशेती' विषयक व दुध उत्पादकांसाठी विशेष उत्पन्न वाढीचे व

जोड धंद्याचे उपाय आणि मार्गदर्शन.


सतेज कृषी प्रदर्शन २०१९

दिनांक : ०६ ते ०९ डिसेंबर २०१९

स्थळ : तपोवन मैदान, कळंबा रोड, कोल्हापूर.8 views0 comments

Comments


bottom of page