Search
  • Nilesh Patil

मा. खास.अमोलजी कोल्हे यांची ऋतुराज संजय पाटील यांच्या प्रचारार्थ


महाराष्ट्राची मुलुख मैदान तोफ

मा. खास.अमोलजी कोल्हे यांची

ऋतुराज संजय पाटील यांच्या प्रचारार्थ


जाहीर सभा


सोमवार दि. 14 ऑक्टोबर, 2019

वेळ- रात्री 8 वाजता


स्थळ- विजयनगर मैदान, संभाजी नगर स्टँड जवळ, कोल्हापूर

2 views0 comments