top of page
Search

महाराष्ट्र राज्याचे कृषी राज्यमंत्री मा. डॉ. विश्वजीत कदम दादा यांना जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

महाराष्ट्र राज्याचे कृषी राज्यमंत्री व माझे जेष्ठ बंधू मा. डॉ. विश्वजीत कदम दादा यांना जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपणास निरोगी दिर्घायुष्य लाभो हीच आई अंबाबाई चरणी प्रार्थना..1 view0 comments
bottom of page