Search

प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!

देश विविध रंगाचा,

देश विविध ढंगाचा,

देश विविधता जपणाऱ्या एकात्मतेचा,

प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!11 views0 comments