top of page
Search

"पेट्रोल दर स्वतःच्या जबाबदारीवर पाहावेत, छातीत कळ आल्यास पंप मालक जबाबदार राहणार नाही" - पेट्रोल...

"पेट्रोल दर स्वतःच्या जबाबदारीवर पाहावेत, छातीत कळ आल्यास पंप मालक जबाबदार राहणार नाही" - पेट्रोल पंप मालक संघटना

स्थळ: अर्थात कोल्हापूर2 views0 comments
bottom of page