Search

नांदगाव ग्रामस्थांना भेटून 'मिशन रोजगाराच्या' माध्यमातून रोजगारयुक्त करण्यासाठी आशीर्वाद घेतले.

आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस, आज नांदगाव येथील ग्रामस्थांना भेटून कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ 'मिशन रोजगाराच्या' माध्यमातून रोजगारयुक्त करण्यासाठी आशीर्वाद घेतले.

- *ऋतुराज पाटील*17 views0 comments