Search
  • Nilesh Patil

नांदगाव ग्रामस्थांना भेटून 'मिशन रोजगाराच्या' माध्यमातून रोजगारयुक्त करण्यासाठी आशीर्वाद घेतले.

आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस, आज नांदगाव येथील ग्रामस्थांना भेटून कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघ 'मिशन रोजगाराच्या' माध्यमातून रोजगारयुक्त करण्यासाठी आशीर्वाद घेतले.

- *ऋतुराज पाटील*17 views0 comments