Search
  • Nilesh Patil

थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांना स्मृतीदिनी विनम्र अभिवादन.

सामाजिक आरोग्यामध्ये स्वच्छतेला केंद्रस्थान देऊन, त्याचे महत्व समाजाला पटवून देत निर्मल भारताचा पाया रचणारे थोर समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांना स्मृतीदिनी विनम्र अभिवादन.1 view0 comments