top of page
Search

आज शिवराज्याभिषेक सोहळा, छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा !

निश्चयाचा महामेरू। बहुत जनासी आधारू। अखंडस्थितीचा निर्धारू। श्रीमंत योगी।।

आज शिवराज्याभिषेक सोहळा, छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा ! जय जिजाऊ, जय शिवराय!45 views0 comments
bottom of page