Search
  • Nilesh Patil

आज जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त सर्व पुस्तक प्रेमींना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

प्रत्येक क्षणाला जगायला शिकवणाऱ्या, सोबत राहणाऱ्या, जीवनभर साथ देणाऱ्या, ज्ञान वाटणाऱ्या पुस्तकांचे स्थान आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण आहे. आज जागतिक पुस्त

क दिनानिमित्त सर्व पुस्तक प्रेमींना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

1 view0 comments