Search

आज कळंबा परिसरातील विविध ठिकाणी भेट देऊन नव्याने विकसित करता येईल अशा जागेची पाहणी केली. यावेळी, ...

आज कळंबा परिसरातील विविध ठिकाणी भेट देऊन नव्याने विकसित करता येईल अशा जागेची पाहणी केली. यावेळी, भागातील जेष्ठ व तरुण नागरिकांशी परिसराच्या विकासासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.0 views0 comments